Внесення азотних добрив

Внесення органічних і мінеральних добрив – надійний спосіб підвищення родючості грунту і збільшення врожайності культур. Органічні добрива покращують структуру грунту, збільшують кількість гумусу і виробляють довгостроковий позитивний ефект.

Компанія Drone Agro Service надає послугу внесення азотних добрив за допомогою дрона. Такий спосіб допоможе знизити кількість внесення азотних добрив до мінімального рівня, що у подальшому дозволить скоротити витрати та підвищити ефективність вирощування сільськогосподарських культур.

Азот — найважливіший елемент для набору рослиною біомаси. Діючи в поєднанні з калієм і фосфором, азот впливає на розвиток озимих культур та їх успішну зимівлю. Також швидкий набір зеленої маси сприяє боротьбі з бур’янистої рослинністю за корисні компоненти грунту, збільшення підсумкової врожайності і т.д.

На різних стадіях вегетації підживлення азотними добривами стимулює ріст рослини. Найважливіше значення добриво має в фазі росту, коли культура набирає вегетативну масу. Азот вноситься в доступній для засвоєння рослин формі (амонійній або нітратній).

Одна з головних проблем при внесенні азотних добрив — правильно розрахувати потребу, адже надмірна кількість речовини у грунті може призвести до серйозних екологічних наслідків.

Як відбувається процес внесення азотних добрив?

За допомогою дрона проводиться аерофотозйомка, результати якої формують ортофотоплани і карти вегетаційних індексів. Ці дані використовуються як джерело інформації про поточний стан посівів, а також для просторового розділення поля на технологічні ділянки. Після цього відбувається розпилення азотних добрив по заданому маршруту дроном, який коригує висоту польоту і обсяг розчину.

Стандартна норма азотних добрив розподіляється для вирівнювання показників вегетації різних ділянок поля (більша норма вноситься в ділянки, які відстають у вегетації) або для підтримки найбільш продуктивних зон з метою збільшення їх врожайності (більша норма вноситься в найбільш розвинуті ділянки).